LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WILIAMS w Chełmie to placówka, która istnieje od 2010r. To propozycja dla osób, które będą miały możliwość uczęszczania na zajęcia, które są przeznaczone na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia „średniego” Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych. Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej.