Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji. Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; prowadzenia postępowania administracyjnego.

W ramach programu prowadzone są zajęcia m.in. z prawa w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego i finansów publicznych, ekonomiki przedsiębiorstw, statystyki, rachunkowości, techniki biurowej, organizacji pracy biurowej, a także zawodowy język obcy. Absolwent posiadający tytuł technika administracji uzyskuje kwalifikacje do pracy w tym zawodzie i jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.