Absolwent po tym kierunku jest specjalistą z zakresu:

Do jego obowiązków należy:

 • planowanie i wykonywanie prac związanych eksploatacją portów i terminali;
 • nadzorowanie ważenia ładunków, sortowania i etykietowania;
 • pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy
  i konserwacji;
 • Organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi śródlądowej. Jest to tzw. EUROZAWÓD. Słuchacz poznaje dwa języki obce zawodowe.

Absolwenci mogą również podjąć pracę w charakterze stewardessa/steward.

Daje również podbudowę do dalszego kształcenia na studiach wyższych na kierunkach obecnie bardzo poszukiwanych, m. in.:

 • transport,
 • zarządzanie w transporcie lotniczym,
 • teleinformatyka w transporcie lotniczym,
 • budowa lotnisk,
 • kierunki „mundurowe”.

Zawód ten waży jest dla osób, które zamierzają związać swoją przyszłość z wojskiem lub strażą pożarną.

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (egzaminy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej):

K1 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach

K2 – Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach.