W związku z obowiązkiem odbycia praktyk przez Słuchaczy "Technik Turystyki Wiejskiej" uprzejmie informujemy iż Szkoła Wiliams zorganizowała zaliczenie wcześniej wspomnianych zajęć w AGROTURYSTYCE„U FARMERA, ALEKSANDRÓWKA 20 nieopodal SAWINA. Wyjazd autobusem spod siedziby szkoły w sobotę 17 czerwca, godzina do ustalenia. Ponieważ przygotowanie tego typu wydarzenia generuje koszty Szkoła będzie partycypowała w około 50%, pozostałą część ponoszą słuchacze indywidualnie. Oczywiście bardzo mile są widziane osoby z pozostałych kierunków. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan. Z ramienia szkoły odpowiedzialną osobą za organizację jest Pani Iwona Stopa, więcej informacji  również w sekretariacie szkoły, tam też można uiszczać opłaty, ilość miejsc ograniczona.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE  17.06.2017r.

35,00 zł / osobę (po refundacji)

        zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego

        wycieczka terenowa traktorem na przyczepie po malowniczej okolicy

        zwiedzanie stadniny konnej z pokazem siodłania konia

        pokaz broni myśliwskiej z pogadanką o polowaniu przy wieży myśliwskiej

        domowe wyroby masarskie wędliny i nie tylko (gorąca