Bardzo serdecznie zapraszamy na szkolenie zakresu udzielaniu pierwszej pomocy do Szkoły WILIAMS w dniu 7 czerwca 2017 roku. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, po ukończeniu wszyscy uczestnicy dostaną certyfikat uczestnictwa, osoby chętne zapraszamy do rejestracji telefonicznej od dnia 23 maja tel. 82 569 67 41 w godzinach pracy sekretariatu szkoły.


Cel zajęć:

zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy

uświadomienie roli ratownictwa społecznego i konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

Zamierzenia: po szkoleniu uczestnik będzie:

znać zasady bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy;

znać zasady udzielania pierwszej pomocy;

umieć rozpoznać zagrożenia dla życia poszkodowanego

umieć udzielić pomocy

Ramowy program szkolenia:

Bezpieczeństwo na miejscu wypadku (wykład)

Wzywanie pomocy (wykład)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (wykład + ćwiczenia)

Organizacja miejsca wypadku komunikacyjnego (wykład)

Stany zagrożenia życia (wykład)

Zaburzenia przytomności (wykład + ćwiczenia)

Zadławienie (wykład + ćwiczenia)

Wstrząs (wykład + ćwiczenia)

Rany i krwotoki (wykład + ćwiczenia)

Złamania, skręcenia, zwichnięcia (wykład + ćwiczenia)

Po części teoretycznej następuje część praktyczna, a każdy z uczestników szkolenia ma szansę potrenować na fantomie pod okiem instruktora.